Fietsloket Nijmegen maakt fietsen Leuk

Fietsen is zo gewoon in Nederland, dat we er maar van uitgaan dat we een fietsprobleem zelf of binnen ons directe netwerk (moeten) kunnen oplossen. En dat is ontzettend jammer. Het leidt namelijk heel vaak tot verkeerde keuzes, waardoor fietsen onzekerheid met zich meebrengt, gevaarlijk wordt of gewoon niet lukt. Fietsloket Nijmegen kijkt mee naar het probleem en helpt belemmeringen weg te nemen of een nieuwe richting in te slaan. 

 

Actieve, inclusieve en veilige mobiliteit

Fietsloket Nijmegen richt zich op veilig en plezierig fietsen, onder meer door individueel fietsles en fietsadvies aan te bieden. Daarmee lukt het om een grote groep mensen weer veilig en met plezier op de fiets te krijgen. Ingewikkelder is het voor andere groepen: mensen met minder mogelijkheden, financieel en sociaal, waardoor zij geen toegang hebben tot een laagdrempelig en gezond fenomeen als fietsen.

Fietsloket Nijmegen ziet dat er nog steeds een wereld te winnen is op het gebied van actieve, inclusieve en veilige mobiliteit. Dat begint al met fietsen op jonge leeftijd: lopend en fietsend naar de voorschoolse opvang en basisschool (en ouders daarin betrekken), met het realiseren van praktische verkeersexamens op basisscholen (wat steeds minder vanzelfsprekend is) waarbij juist ook oog is voor de kinderen die van huis uit weinig fietservaring opbouwen. Te vaak gebeurt het dat juist die kinderen niet meedoen omdat ze niet kunnen, durven of mogen fietsen. Ook worden kinderen in toenemende mate met de auto vervoerd (naar school, schoolactiviteiten, sport, etc.). Er is nog een wereld te winnen. Fietsloket Nijmegen heeft als doel om al deze drempels geleidelijk weg te nemen. Dit vereist een grote cultuurverandering.

In het afgelopen half jaar zagen we dat mensen heel snel andere (vervoers)keuzes kunnen maken, maar dat een grote groep tegelijkertijd ook heel gemakkelijk weer terugvalt op haar oude, vertrouwde auto als de (morele) druk afneemt.  

Fietsloket Nijmegen is opgericht om actieve, inclusieve en veilige mobiliteit te stimuleren en mogelijk te maken. Anno 2021 liggen er nog genoeg uitdagingen voor de toekomst. Fietsloket Nijmegen blijft deze de komende jaren heel graag oppakken. 

Fietsloket

In 2011 verruilde ik het voortgezet onderwijs voor de (verkeers)veiligheid en leefbaarheid. Al snel bleek fietsveiligheid de dominante factor en zo ontstond Fietsloket Nijmegen.

De meeste voldoening als fietsdocent haal ik uit het helpen opbouwen van vertrouwen, bewustwording, fietsvaardigheden en verkeersinzicht bij mensen met een specifieke fietshulpvraag. Dat is meestal de kern van wat iemand nodig heeft om veilig, met vertrouwen en plezier te kunnen (blijven of gaan) fietsen en/of deelnemen aan het verkeer. 

 
Daan Steenman 
oprichter Fietsloket NIjmegen, maar bovenal fietsdocent en aanjager inclusieve, actieve en veilige mobiliteit