Najaarsagenda Fietsloket Nijmegen

9 oktober 2020
Najaarsagenda Fietsloket Nijmegen

Met de nodige corona-maatregelen heeft Fietsloket Nijmegen heel geleidelijk weer kunnen oppakken waar het goed in is: het veilig op weg helpen van mensen op de fiets.

Hieronder een greep uit de activiteiten dit najaar:

23 aug - 30 okt: gastlessen over afleiding op de fiets (door de mobiele telefoon) in groepen 7 en/of 8 op basisscholen in Gelderland.
Fietsloket Nijmegen voert deze gastlessen 'Op de Fiets? Even niets...' uit voor Veilig Verkeer Nederland, in opdracht van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland.
De lessen (in totaal bijna 25) waren voorzien in het voorjaar, maar moesten grotendeels worden uitgesteld toen het basisonderwijs in maart acuut op slot ging. Met nog enkele lessen op de planning lijkt het toch nog te lukken alle lessen te verzorgen dit (na)jaar.

1 sep - 27 okt: fietscursus aan 11 migrantenvrouwen in De Kempen, i.o.v. KempenPlus.
In september is de 10de cursus voor migrantenvrouwen in De Kempen gestart.
Vanwege Corona werkt Fietsloket Nijmegen sinds afgelopen voorjaar met kortere lessen en kleinere lesgroepen. Alle lessen (inclusief theorie) vinden plaats in de buitenlucht; dit najaar volgend uit voorzorg ook de mondkapjes.
De huidige cursus vindt plaats in Gemeente Bergeijk, in de kernen Bergeijk, Luyksgestel en Westerhoven. Inmiddels is de cursus vergevorderd en zullen de meeste dames daarna klaar zijn om veilig te fietsen en zelfstandig het verkeer in te gaan. 

1 sep - 25 nov: gastlessen over afleiding op de fiets in (opdracht van) Gemeente Ede. Deze ca. 25 gastlessen uitgevoerd namens Veilig Verkeer Nederland zijn allemaal voorzien in het najaar. We gaan zien of het lukt nu op een toenemend aantal basisscholen de vraag rijst of gastlessen nog wel verantwoord zijn. 

oktober: voorlichtingsbijeenkomsten Het Nieuwe Fietsen. Dit najaar staat er een beperkt aantal bijeenkomsten voor fietsende ouderen gepland, waarvan het maar zeer de vraag is of deze kunnen doorgaan. Dit voorjaar is er al een flink aantal uitgesteld, c.q. geannuleerd vanwege de coronacrisis. Aangezien deze bijeenkomsten binnen plaatsvinden en gericht zijn op een kwetsbare doelgroep voor wat betreft COVID-19, is het te hopen dat we komend voorjaar weer met goed gemoed vooruit kunnen kijken.

30 sep - 18 nov: fietscursus aan - vooralsnog 7 - migrantenvrouwen in (opdracht van) Gemeente Overbetuwe. Deze cursus was voorzien voor afgelopen voorjaar, maar is toen vanwege Corona uitgesteld. Inmiddels hebben we toch kunnen starten in de dorpskernen Elst en Andelst. De eerste drie lessen zijn geweest. Ook in Gemeente Overbetuwe zijn de mondkapjes geïntroduceerd in de fietslessen.
Hopelijk kunnen we de serie over een week of vijf succesvol afronden, zodat deze dames (veilig en) met veel plezier hun weg op de fiets en in het verkeer kunnen gaan vinden.

30 okt - 11 dec: in navolging van de fietscursus in 2018 gaat Fietsloket Nijmegen eind oktober starten met een nieuwe serie fietslessen aan ten minste 11 leerlingen (12-18 jaar) van het Pontem College in Nijmegen. Deze jongeren zijn pas sinds kort in Nederland en kunnen nog niet fietsen. Naast zaken als het leren van de Nederlandse taal is ook (veilig) leren fietsen voor deze jongeren van belang om naar/met/van school te kunnen fietsen, maar ook om met leeftijdsgenootjes, naar sport, stad en/of vriend(inn)en te kunnen fietsen.  

sep - dec: natuurlijk blijven er tussendoor ook nog aanvragen binnenkomen voor individuele fietslessen en/of adviesgesprekken. Dit kunnen heel diverse fietsvragen zijn: van onervaren tot zeer ervaren fietsers, van 2wiel, loopfiets tot e-bike en 3wielfiets, van jong tot oud, van Nederlands tot expat, etc.