Mogelijkheden Fietsloket Nijmegen in coronatijd

18 september 2020
Mogelijkheden Fietsloket Nijmegen in coronatijd

Het coronavirus heeft ook veranderingen gebracht voor Fietsloket Nijmegen. Nadat aanvankelijk alle werkzaamheden wegvielen, heeft Fietsloket Nijmegen in mei en juni heel geleidelijk weer kunnen oppakken waar het goed in is: het veilig op weg helpen van mensen op de fiets. 

Zeker gelet op het toenemende aantal besmettingen in de zomer kan Fietsloket Nijmegen dit najaar alleen haar doelen verwezenlijken door voldoende aandacht te besteden aan een veilige werkwijze.

Richtlijnen die Fietsloket Nijmegen komend najaar hanteert zijn (o.a.):

- afspraken/cursussen vinden bij voorkeur/zo mogelijk plaats in de buitenlucht

- afspraken worden geannuleerd bij ziekteverschijnselen

- ook buiten wordt de 1,5 meter afstand zo goed mogelijk gewaarborgd

- Fietsloket Nijmegen draagt zorg voor desinfectie van eigen materialen (handen, fietsonderdelen, e.d.)

- groepslessen gaan door -voor maximaal 4 personen - waarbij tijdens de les fietsruil onderling niet wordt toegestaan. Theorielessen vinden buiten plaats. 

- voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats voor zover de 1,5 meter regel gehanteerd kan worden. Indien de omstandigheden het toelaten, zal dit bij voorkeur buiten zijn.